ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τα τρέχοντα Σεμινάρια του Εργαστηρίου

Ross B 1

 Είδος σεμιναρίου: Ανοικτό - Μουσική Ομάδα

 Επίπεδο συμμετεχόντων: Ενδιάμεσο 

 Ανάγνωση παρτιτούρας: Aπαραίτητη

Η διαδικασία του να συνθέτουμε σε Μακαμ διαφέρει ριζικά από αυτήν της σύνθεσης σε δυτικές φόρμες και ακόμα από αυτήν σε άλλα τροπικά ιδιώματα. Η αλληλεπίδραση που προκύπτει ανάμεσα σε δεδομένη και καινούρια φρασεολογία και ρυθμικά σχήματα οφείλει να φέρει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που είναι συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο και αυτό που είναι όντως εμπνευσμένο και πηγαίο.

Έναρξη Εκδήλωσης 17-07-2023 6:00 pm
Λήξη Εκδήλωσης 22-07-2023 1:00 pm
Τιμή ανά Άτομο 230€
Τοποθεσία Χουδέτσι

Δεν δεχόμαστε πλέον εγγραφές για αυτή την εκδήλωση

 Είδος σεμιναρίου: Ανοικτό - Οργανοκεντρικό 

 Επίπεδο συμμετεχόντων: Ενδιάμεσο 

 Ανάγνωση παρτιτούρας: Aπαραίτητη

 Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στο τρόπο που χρησιμοποιείται το ούτι στην ιρανική μουσική . Αντικείμενο μελέτης θα είναι συνθέσεις, που προέρχονται από το ιρανικό ρεπερτόριο σε διαφορετικά Dastgah /Avaz (τρόποι).

Έναρξη Εκδήλωσης 31-07-2023 6:00 pm
Λήξη Εκδήλωσης 05-08-2023 1:00 pm
Τιμή ανά Άτομο 230€
Τοποθεσία Ανώγεια

Δεν δεχόμαστε πλέον εγγραφές για αυτή την εκδήλωση

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις