ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τα σεμινάρια που διεξήχθησαν τις τελευταίες περιόδους ...

9 Σεμινάρια

Νέυ από τον Ömer Erdoğdular
Πολίτικη λύρα από τον Σωκράτη Σινόπουλο
Κρητικό λαούτο από τον Γιώργο Ξυλούρη
Κρητική λύρα από τον Ζαχάρη Σπυριδάκη
Κρουστά από τον Zohar Fresco
Τόμπακ από τον Pedram Khavar Zamini
Τουρκικό ούτι από τον Yurdal Tokcan
Αφγανικό ραμπάμπ από τον Dhaud Khan Sadozai
Κανονάκι από τον Goksel Baktagir